21ste eeuw vaardigheden

De 21ste eeuw skills onderverdeeld in de volgende vier subgroepen:

Digitale vaardigheden

heb je nodig om met digitale hulpmiddelen en informatie om te gaan.

Denkvaardigheden

helpen je om problemen en situaties in te schatten en tot een mening of een oplossing te komen.

Interpersoonlijke vaardigheden

hebben interacties met andere mensen als uitgangspunt.  

Intrapersoonlijke vaardigheden

stellen je in staat om flexibel te zijn, en zelf verantwoordelijkheden te nemen.

Meer weten over de 21ste eeuw skills? Bekijk het onderstaand voorlichtingsfilmpje en meld je aan bij onze DCB ACADEMY

Video afspelen

De 21ste eeuw skills

Er zijn in het totaal elf 21e eeuw skills die wij in 4 subgroepen hebben ingedeeld. Deze skills zijn van groot belang om mee te kunnen doen aan de maatschappij van nu en de toekomst. Wij helpen je om ze te  beheersen zodat jij voorbereid bent op de razendsnel ontwikkelende samenleving van de toekomst. 

Creatief denken

Het vermogen om nieuwe ideeën en inzichten te creëren en optimaliseren.

Probleem oplossen

In staat zijn om een probleem te herkennen en te definiëren, te doorgronden, te analyseren en met doorzettingsvermogen proactief te handelen.

Computational thinking

Het procesmatig kunnen formuleren of herformuleren van problemen op zo'n manier dat de computer ze kan oplossen. Het gaat om een verzameling denkprocessen, zoals algoritmes of patroonherkenning, herhaling, functies en debuggen.

Informatie vaardigheden

Hierbij gaat het om het scherp formuleren en analyseren van informatie uit bronnen. Op basis hiervan kritisch en systematisch kunnen zoeken, selecteren en verwerken van relevante informatie maar ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid kunnen beoordelen.​

ICT basis-vaardigheden

De vaardigheden die je nodig hebt om de werking van computers en netwerken te kunnen begrijpen. Je moet niet alleen om kunnen gaan met verschillende technologieën, maar je moet ook de beperkingen van technologieën kunnen begrijpen.

Media wijsheid

Kritisch en bewust bezig zijn met digitale informatie. Bijvoorbeeld omgaan met privacy & veiligheid.

Communiceren

De wijze van communiceren is afgelopen tijd zowel veranderd als versneld, maar inhoudelijk gaat het nog steeds om te kunnen luisteren, samenvatten, doorvragen en reageren. Kun je telkens het beste medium selecteren dat daarbij past?

Samenwerken

Dat wordt steeds belangrijker omdat in onze netwerk-maatschappij alles met elkaar verbonden is, en die verbinding ook nodig voor het kunnen slagen van projecten of het kunnen behalen van doelen.

Sociale & culturele vaardigheden

Onze netwerk-maatschappij brengt veel diversiteit met zich mee, en kennis van jezelf en van de ander is noodzakelijk om tot goed samenwerken en samenleven te komen.

Zelfregulering

Het kunnen realiseren van doelgericht en passend gedrag, zoals het stellen van realistische doelen en prioriteiten. Doelgericht handelen en verantwoording nemen. Maar ook reflectie op je eigen handelen en het uitvoeren van de taak. En tot slot om kunnen gaan met feedback om adequaat de vervolgkeuzes te kunnen maken.

Kritisch denken

De enorme hoeveelheid aan informatie dwingt ons om zelf te kunnen nagaan wat waar is en wat niet. Ben je voldoende kritisch om betrouwbare bronnen te kunnen selecteren en op verschillende argumenten tegen elkaar af te kunnen wegen?