Privacy beleid

 

De Carrière Buddy B.V. respecteert de privacy van al haar belanghebbenden. Dat zijn niet alleen onze bestaande klanten, maar ook belangstellenden voor onze producten, opleidingen en dienstverlening, kandidaten voor het vervullen van een vacature, medewerkers van leveranciers en business partners en natuurlijk ook onze eigen medewerkers. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we volgens strikte privacy principes met persoonsgegevens omgaan. De Carrière Buddy B.V. voldoet dan ook aan de eisen die de wet aan de verwerking van privacygevoelige gegevens stelt.

Dit beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waarom we dat doen en hoe we met die gegevens omgaan. Dit Privacy Beleid geldt voor alle door De Carrière Buddy B.V. verleende diensten en voor alle verkrijgingen van persoonsgegevens waarbij naar dit Privacy Beleid wordt verwezen. Onderaan dit Beleid vindt u de contactgegevens van De Carrière Buddy B.V. Heeft u vragen, neem dan via het daar genoemde e-mailadres contact met ons op.  

Index
• Persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen
• Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
• Marketingcommunicaties
• Sollicitaties
• Opleidingen- en •Abonnementen via de portal(s)
• Events
• Delen met derden
• Social media
• IP-adressen en cookies
• Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt
• Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?
• Gegevensbeveiliging
• Uw rechten-toegang tot en het wijzigen en/of wissen van uw persoonsgegevens
• Wijzigingen van dit Beleid
• Contact
• Bewaartermijnen
• Persoonsgegevens verkregen via de website/portal(s) van De Carrière Buddy B.V. 

Marketingcommunicaties
Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt.

Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Neem contact op”, “Vraag een vrijblijvende offerte aan”, “Download onze brochure”, of “Vraag een demo aan”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.

Nieuwsbrief en productmailing
Wij sturen u als individu normaal gesproken alleen marketingcommunicaties per e-mail als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Meestal bieden wij u een selectievakje aan op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, waar u, indien u akkoord gaat met het ontvangen van marketingcommunicatie, het vakje moet aanklikken.

B2B-communicatie
Wanneer u echter – als vertegenwoordiger of vertegenwoordiger van of handelend namens een bedrijf of een particuliere of openbare rechtspersoon – ons uw persoonlijke gegevens verstrekt door contact met ons op te nemen als klant of prospect, geeft u De Carrière Buddy B.V. toestemming om u normaal gesproken per e-mail marketingcommunicatie te sturen. In dat geval is de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd op ons legitieme belang als wettelijke basis voor de ontwikkeling van onze klantendatabase, onze klantenbindingsprogramma’s en de introductie van onze diensten of toekomstige diensten die voor u van belang kunnen zijn.

In ieder geval, wanneer wij u marketingcommunicatie via e-mail sturen, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van verdere marketingcommunicatie door te klikken op de functie ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de e-mail. Daarnaast kunt u uw opt-out recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@decarrierebuddy.nl en de volgende informatie te verstrekken: uw naam, uw e-mailadres, een telefoonnummer voor een contactpersoon, de marketingcommunicaties welke u niet langer wenst te ontvangen.

Wanneer u gebruik maakt van onze online diensten, zullen we ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookiebeleid.

Wij leggen deze gegevens vast in ons klantsysteem om u in de toekomst bij eventuele vervolgvragen op een efficiënte manier te kunnen helpen. We bewaren deze gegevens 3  jaar na afhandeling van uw klacht of bericht.

Sollicitaties
Als u via onze website of via e-mail solliciteert op een vacature bij De Carrière Buddy B.V., dan leggen wij de volgende gegevens van u vast:

• Uw naam en e-mailadres
• Persoonlijke gegevens in uw curriculum vitae en uw motivatie (als u ervoor kiest dit te verstrekken)

Wij leggen deze gegevens vast in ons recruit managementsysteem. Dit doen we om uw kandidatuur te kunnen beoordelen en met u in contact te treden. Uw gegevens helpen ons bij een zorgvuldig en persoonlijk sollicitatieproces. Indien de procedure niet resulteert in een dienstverband, zullen we uw gegevens uiterlijk 4 weken na afronden van de procedure verwijderen, tenzij u aangeeft het op prijs te stellen dat we uw gegevens bewaren voor toekomstig contact. In dat geval leggen we uw toestemming daarvoor vast en bewaren we uw gegevens 1 jaar.

Beknopte kennisgeving aan kandidaten over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt en toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

“Ik ga ermee akkoord dat De Carrière Buddy B.V. mijn gegevens kan gebruiken om mij informatie te sturen over hun activiteiten. Dit kan per post, e-mail, sms, telefoon, sociale media en andere middelen. Ik weet dat ik me op elk moment kan afmelden.”

U gaat uzelf inschrijven als kandidaat bij De Carrière Buddy B.V. Tijdens het inschrijven verzamelt en gebruikt De Carrière Buddy B.V. uw persoonsgegevens om onze diensten voor u beschikbaar te maken en voor het beheer van je relatie met ons.

Als u ervoor kiest om ons zogenaamde ‘gevoelige informatie’ te geven wanneer we daar niet om vragen (Dit zijn persoonsgegevens die extra beschermd worden door privacywetgeving. Het gaat dan om gegevens over uw etnische achtergrond, politieke overtuiging of levenshouding, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, genetische of biometrische gegevens, seksuele geaardheid en strafblad of vergelijkbare zaken die op u van toepassing zijn), stemt u ermee in dat wij die mogen gebruiken op de manier zoals vastgelegd in de privacyverklaring.

Opleidingen
U kunt zich aanmelden voor een door De Carrière Buddy B.V. aangeboden opleiding. Als u zich aanmeldt voor een opleiding, dan leggen wij de volgende gegevens van u vast in ons in klant- en abonnement systeem als u via onze website een account krijgt aangeleverd:

• Uw naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
• Uw factuuradres (indien anders dan woonadres)
• Aanhef
• Beroep
• Geboortedatum 
• KvK en BTW nummer 
• Rekeningnummer
• Website

Bovenstaande gegevens leggen we vast om de bestelling op een goede en snelle manier af te kunnen handelen en onze verplichtingen uit hoofde van uw bestelling na te kunnen komen. Uw bestelgegevens en –historie bewaren we 7 jaar na einde klantrelatie.

Events
De Carrière Buddy B.V.  organiseert regelmatig evenementen voor prospects, klanten en andere relaties.  Als u zich aanmeldt voor een event, dan leggen wij de volgende gegevens van u vast in ons klant- en abonnement systeem: 

• Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
• Aanhef
• Opmerkingen

Wij leggen deze gegevens vast om het evenement op een goede manier te kunnen plannen, om uw uitnodiging aan u persoonlijk te kunnen bevestigen, en om het evenement een persoonlijk karakter te geven (bijvoorbeeld door het gebruik van naambadges of door rekening te houden met uw (dieet)voorkeuren. We kunnen uw gegevens eveneens gebruiken om u te informeren over een ander voor u interessant event. We bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het betreffende event.

Delen met derden
Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij zullen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren.
Deze categorie van derde partijen omvat:

• hosting providers;
• aanbieders die de inhoud van onze websites onderhouden;
• leveranciers van marketingdiensten;
• uitvoerders die op uw verzoek financiële updates verschaffen;
• Gecontracteerde coaches, die zich allemaal in Nederland en/of de Europese Economische Ruimte zullen bevinden. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
• Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn, waaronder de Belastingdienst, UWV, Politie, Justitie, de Nederlandse Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens

Social Media-links en links naar andere websites
Op onze website maken we gebruik van ‘knoppen’ waarmee een verbinding wordt gemaakt met social mediakanalen (LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram). In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar de website van een aan ons gelieerde vennootschap of partner op het betreffende sociale medium, in andere gevallen kunt u met zo’n knop content van onze website (zoals een blog) via uw favoriete social mediakanaal delen. Deze knoppen, waarvoor de code is ontwikkeld door social mediabedrijven zelf, kunnen cookies plaatsen. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar het privacy beleid van deze organisaties.

IP-adressen en cookies
Wij verzamelen informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden winnen wij informatie over uw algemene internetgebruik in door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de Website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website kunt u het Cookiebeleid bekijken.

Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt
Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:
Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid.

Voor informationele doeleinden zijn op onze website soms links opgenomen naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op de manier waarop de eigenaren van deze sites met uw gegevens omgaan, mocht u daar persoonlijke gegevens achterlaten. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacy beleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van De Carrière Buddy B.V., het Cookie Beleid en dit Privacy Beleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

Versturen wij uw persoonsgegevens naar locaties buiten de Europese Unie?
De Carrière Buddy B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan organisaties of instanties die gevestigd zijn in landen met een door de Europese Commissie ontoereikend geacht niveau van bescherming.

Gegevensbeveiliging
Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen. 

Uw rechten. Toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens
Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

• Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om De Carrière Buddy B.V. te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen. In een beperkt aantal gevallen heeft u ook het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens te vragen.
• Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.
• Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en De Carrière Buddy B.V.  zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal De Carrière Buddy B.V. dit zonder onnodige vertraging doen.
• Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of tegen te houden: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen op grond van uw specifieke situatie.

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres info@decarrierebuddy.nl. Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens of van een vermeende inbreuk op uw rechten indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens van het land waar u verblijft, of het land waar u werkt.

Wijzigingen van dit Beleid
De voorwaarden van dit Beleid kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen enige wezenlijke wijzigingen aan dit Privacy Beleid zullen door passende kennisgevingen daarvan op deze Website gepubliceerd worden of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

Contact
Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid te sturen naar De Carrière Buddy B.V., e-mailadres: info@decarrierebuddy.nl

Ingeval u een beroep wenst te doen op de mogelijkheid voor dataportabiliteit kunt een kopie van de methodieken met betrekking tot de specifieke overdracht van uw persoonsgegevens opvragen via het volgende e-mailadres: info@decarrierebuddy.nl

Bewaartermijnen
De Carrière Buddy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit privacy Beleid. De Carrière Buddy B.V. kan echter verplicht zijn om bepaalde gegevens voor een langere tijd op te slaan, bijvoorbeeld als dat wordt vereist door toepasselijke wetgeving. In dat geval zorgen we ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacy Beleid worden behandeld .

Onderwerp Termijn
Gegevens via en uit berichten en klachten via website 3 jaar
Nieuwsbrief en productmailing Te allen tijde opzegbaar
Sollicitaties 4 weken na afronden van de procedure Of indien gewenst maximaal 1 jaar
Account aanmaken en opleidingen 7 jaar
Events 7 jaar
Certificaten/Diploma’s uitgegeven door De Carrière Buddy B.V. 7 jaar

Versie 05 december 2019

download hier het document:
Privacy beleid DCB V1 05-12-2019